CHUẨN ĐẦU RA CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2017

0
133

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT VÀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG

QĐ ban hành chương trình CĐ, TC 2017

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT VÀ BAN HÀNH CHUẨN ĐẦU RA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2017

QĐ phê duyệt chuẩn đầu ra 2017

TỔNG HỢP CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO NĂM 2017

Tong hop chuan dau ra

LEAVE A REPLY