CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGHỀ

0
79
  1. NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH-CAO ĐẲNG

CD QTMMT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH-TRUNG CẤP

TC QTMMT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH-TRUNG CẤP(THCS)

CTĐT QTM máy tính – TC (THCS)

2. NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP-CAO ĐẲNG

CTĐT Điện công nghiệp – CĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP-TRUNG CẤP

CTĐT Điện công nghiệp – TC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP-TRUNG CẤP(THCS)

CTĐT Điện công nghiệp – TC (THCS)

3.NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI-CAO ĐẲNG

CTDT CGKL Cao đẳng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI-TRUNG CẤP

CTDT Trung cấp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI-TRUNG CẤP(THCS)

CTDT Trung cấp (THCS) 08.8.2020

4. NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ-CAO ĐẲNG

CTĐT Công nghệ ô tô – CĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ-TRUNG CẤP

CTĐT CÔng nghệ ô tô – TC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ-TRUNG CẤP(THCS)

CTĐT Công nghệ ô tô – TC (THCS)

5. NGHỀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VỎ TÀU THỦY

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CNCT VỎ TÀU THỦY-CAO ĐẲNG

CTĐT Công nghệ chế tạo vỏ TT – CĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CNCT VỎ TÀU THỦY-TRUNG CẤP

CTĐT CNCT vỏ TT – TC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CNCT VỎ TÀU THỦY-TRUNG CẤP(THCS)

CTĐT CNCT vỏ TT – TC (THCS)18.8

6.  NGHỀ ĐIỆN TÀU THỦY

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN TÀU THỦY-CAO ĐẲNG

CTĐT Điện tàu thủy – CĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN TÀU THỦY-TRUNG CẤP

CTĐT Điện tàu thủy – TC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NNGHỀ ĐIỆN TÀU THỦY-TRUNG CẤP(THCS)

CTĐT Điện tàu thủy – TC (THCS)

7. NGHỀ GIA CÔNG LẮP RÁP ỐNG TT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ GIA CÔNG LẮP RÁP ỐNG TT-CAO ĐẲNG

CTĐT GCLR ống TT – CĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ GIA CÔNG LẮP RÁP ỐNG TT-TRUNG CẤP

CTĐT GCLR ống TT – TC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ GIA CÔNG LẮP RÁP ỐNG TT-TRUNG CẤP(THCS)

CTĐT GCLR ống TT – TC(THCS)

8. NGHỀ HÀN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ HÀN-CAO ĐẲNG

CTĐT Hàn – CĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ HÀN-TRUNG CẤP

CTĐT Hàn -TC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ HÀN-TRUNG CẤP(THCS)

CTĐT Hàn -TC (THCS)

9. NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP-CAO ĐẲNG

CTĐT CĐ Kế toán DN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP-TRUNG CẤP

CTĐT TC Kế toán DN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP-TRUNG CẤP(THCS)

CTĐT TC (THCS) Kế toán DN

10. NGHỀ KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY-CAO ĐẲNG

Chi tiết Cao đẳng KTMTT 25.8

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY-TRUNG CẤP

Chi tiết T.cấp KTMTT 27.8

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY-TRUNG CẤP(THCS)

Chi tiết T.cấp KTMTT – THCS 27.8

11. NGHỀ LOGICTIS

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ LOGICTIS-CAO ĐẲNG

CTĐT Logistic – CĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ LOGICTIS-TRUNG CẤP

CTĐT logistic – TC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ LOGICTIS-TRUNG CẤP(THCS)

CTĐT logistic – TC (THCS) 27.8.2020

12. NGHỀ NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CC-CAO ĐẲNG

CTĐT Nguội SC MCC – CĐ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CC-TRUNG CẤP

CTĐT Nguội SC MCC – TC 17.8

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ NGUỘI SỬA CHỮA MÁY CC-TRUNG CẤP(THCS)

CTĐT Nguội SC MCC – TC -(THCS) 17.8

13. NGHỀ QUẢN TRỊ KINH DOANH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ QTKD VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ-CAO ĐẲNG

CTĐT QTKD VTĐB – CĐ 22.7

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ QTKD VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ-TRUNG CẤP

CTĐT QTKD VTĐB – TC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ QTKD VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ-TRUNG CẤP(THCS)

CTĐT QTKD VTĐB – TC (THCS) 29.7

14. NGHỀ SC MÁY TÀU THỦY

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ SC MÁY TÀU THỦY-CAO ĐẲNG

CTĐT SC Máy tàu thủy – Cao đẳng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ SC MÁY TÀU THỦY-TRUNG CẤP

CTĐT SC Máy tàu thủy – Trung cấp 13.8.2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ SC MÁY TÀU THỦY-TRUNG CẤP(THCS)

CTĐT SC Máy tàu thủy – Trung cấp (THSC)

LEAVE A REPLY