HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

0
103

Để xem chi tiết hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng GTVT Trung Ương II xin nhấn vào đường link sau:

https://drive.google.com/file/d/1DEyvkbd1AzJ9zPKDeN11-x0Z4_-yGOQy/view?usp=sharing

LEAVE A REPLY