PHÒNG ĐÀO TẠO

0
1416

1. Cơ cấu tổ chức

  • Trưởng phòng: Th.S Nguyễn Duy Vinh

– Email: vinhnd@cvcot.edu.vn

  • Phó Trưởng phòng: Thạc sỹ. Quách Thị Thanh Bình

Email: binhqtt@cvcot.edu.vn        Điện thoại:  0984349222

  • Phó Trưởng phòng: CN. Nguyễn Văn Lý

Email: lynv@cvcot.edu.vn             Điện thoại: 0904580428

2. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng, tổng hợp, đề xuất, triển khai các quyết định của Hiệu trưởng trong công tác quản lý, tổ chức giảng dạy, học tập trong Nhà trường.

Nhiệm vụ:

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, dạy nghề  hàng năm của Nhà trường;

+ Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh, kiểm tra, thi, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ nghề theo quy định;

+ Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nề nếp giảng dạy, học tập;

+ Tổ chức thực hiện các công tác giáo vụ;

+ Tổ chức và quản lý công tác Thư viện;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Thành tích tiêu biểu

– Năm 2004, 2005 đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (Quyết định số 37/QĐ-THGTVT TWII ngày 31/01/2005, Quyết định số 16/QĐ-THGTVT TWII ngày 19/01/2006).

– Năm 2006, 2007 đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” (Quyết định số 85/QĐ-THGTVT TWII ngày 06/02/2007, Quyết định số 66/QĐ-CĐN GTVTTWII ngày 31/01/2008).

– Năm 2007 được Bộ trưởng Bộ GTVT tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (Quyết định số 1222/QĐ-BGTVT ngày 05/5/2008).

– Năm 2008 đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” (Quyết định số 29/QĐ-CĐN GTVTTWII ngày 20/01/2009).

– Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2008 (Quyết định số 1889/QĐ-BGTVT ngày 29/6/2009 của Bộ GTVT).

– Được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT “ Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2008-2009” (Quyết định số 932/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT).

– Đạt danh hiệu “ Tập thể lao động tiên tiến” năm 2009

– Năm 2010 đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”(Quyết định số 40/QĐ-CĐN GTVTTWII ngày 12/01/2011). Được Hội đồng thi đua khen thưởng Nhà trường đề nghị Bộ GTVT tặng danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc”.

– Từ năm 2011 đến nay đơn vị luôn hoàn thành xuẩt sắc mọi nhiệm vụ được giao, được Hiệu trưởng nhà trường công nhận tập thể Lao động xuất sắc, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bằng khen của Thủ tướng chính phủ.

4. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Nhà A1, Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II – Hồng Thái –  An Dương – Hải Phòng.

Email: pdaotaocdngtvttw2@gmail.com

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY