PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔ CHỨC

0
629

Phòng Hành chính Tổ chức là đơn vị tham mưu cho Ban Giám hiệu Nhà trường về công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác lễ tân, khánh tiết; công tác văn thư lưu trữ, hành chính.

1. Giới thiệu chung

Công tác tổ chức, hành chính không thể tách rời hoạt động của một cơ quan, tổ chức, đơn vị từ khi thành lập và trong suốt quá trình hoạt động.  Phòng Hành chính – Tổ chức thuộc Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II hiện nay được thành lập, phát triển gắn liền với sự hình thành và phát triển của nhà trường trong những năm kháng chiến chống Mỹ, giai đoạn xây dựng CNXH thống nhất đất nước và ngày nay là thời kỳ xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Trải qua hơn 50 năm hình thành và phát triển, Phòng đã được giao nhiệm vụ, chức năng theo từng giai đoạn và quy mô phát triển của nhà trường, đồng thời đã qua các tên gọi như: Phòng Tổ chức; phòng Hành chính tổng hợp; phòng Tổ chức – Giáo dục; phòng Tổ chức cán bộ và ngày nay là phòng Hành chính – Tổ chức.

Ảnh: Tập thể cán bộ, nhân viên Phòng Hành chính – Tổ chức

2. Chức năng, nhiệm vụ

* Chức năng:

Tham mưu giúp việc Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác hành chính, tổng hợp, văn thư lưu trữ; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; thanh tra, kiểm tra, giám sát pháp chế theo quy định hiện hành và chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên Nhà trường.

* Nhiệm vụ:

– Giúp Hiệu trưởng trong việc quy hoạch cán bộ, sắp xếp bộ máy tổ chức, tiếp nhận, bố trí, điều động cán bộ, giáo viên, công nhân viên; công tác lao động, tiền lương; công tác quản lý và bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, công nhân viên;

– Tổ chức thực hiện công tác chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, công tác bảo vệ nội bộ đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên;

– Giúp Hiệu trưởng ban hành các văn bản cụ thể hóa các chế độ chính sách của Nhà nước, của cơ quan quản lý cấp trên; Ban hành các nội quy, quy chế nội bộ phù hợp với pháp luật hiện hành;

– Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, lễ tân, tiếp khách của Nhà trường và hướng dẫn nghiệp vụ công tác lưu trữ cho các bộ phận trong Nhà trường;

– Quản lý con dấu của Nhà trường và của các tổ chức đoàn thể trong trường, quản lý hội trường, phòng họp của Trường;

– Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị;

– Thực hiện việc thống kê làm báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3. Thành tích tiêu biểu

Được sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường; sự phối hợp, kết hợp trong công tác của các đơn vị, cá nhân trong trường; đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng, nêu cao tinh thần trách nhiệm của CB-GV-CNV trong phòng, Phòng Hành chính-Tổ chức đã đạt được nhiều thành tích, được các cấp tặng thưởng các danh hiệu cao quý như:

– Bằng khen của Bộ Giao thông vận tải năm 1979, 2001;

– Bằng khen của UBND Thành phố Hải Phòng năm học 1985 – 1986; 1986 – 1987; 1989 và giai đoạn 1965 – 1990;

– Bằng khen của Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng năm 1988;

– Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2008, 2009, 2010, 2017;

– Công đoàn bộ phận được tặng Bằng khen của Công đoàn GTVT Việt Nam giai đoạn 2004 – 2005 và giai đoạn 2007 – 2010;

– Bằng khen của bộ GTVT Việt Nam giai đoạn 2009 – 2010

4. Cơ cấu tổ chức

– Trưởng phòng: Ths. Phạm Tiến Thái – Email: thaipt@cvcot.edu.vn

– Các Phó Trưởng phòng:

+ Ths. Phùng Huy Toàn- Email: toanph@cvcot.edu.vn

+ Th.S. Đinh Thanh Tùng – Email:tungdt@cvcot.edu.vn

+ Đ/c Phạm Hữu Anh – Email:anhph@cvcot.edu.vn

– Các bộ phận trực thuộc:

+ Thông tin tuyên truyền;

+ Văn thư, lưu trữ;

+ Lễ tân, khánh tiết;

+ Thống kê tổng hợp;

+ Lái xe.

5. Liên hệ

Điện thoại:

– Trưởng phòng: 0225. 2822666

– Văn thư Hành chính (B. Nga): 0225. 6505597    Fax: 0225. 3670794

SHARE
Previous articleKHOA CƠ KHÍ
Next articleKHOA CÔNG NGHỆ HÀN

LEAVE A REPLY