PHÒNG KIỂM ĐỊNH VÀ ĐỐI NGOẠI

0
559

Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế của Nhà trường, ngày 07 tháng 6 năm 2010 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II đã ký quyết định số 410/QĐ-CĐNGTVTTW2 thành lập Phòng Phương pháp, Nghiên cứu khoa học và Quan hệ quốc tế.

1. Lịch sử phát triển

Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế của Nhà trường, ngày 07  tháng 6 năm 2010 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II đã ký quyết định số 410/QĐ-CĐNGTVTTW2 thành lập Phòng Phương pháp, Nghiên cứu khoa học và Quan hệ quốc tế.

Tháng 7 năm 2010 Phòng Phương pháp, Nghiên cứu khoa học và Quan hệ quốc tế được đổi tên thành Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế theo quyết định số 554/QĐ-CĐN GTVTTWII ngày 29/7/2010.

Tháng 9 năm 2011 Phòng được bổ sung chức năng, nhiệm vụ  và đổi tên thành Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ đối ngoại theo quyết định số 671/QĐ-CĐN GTVTTWII ngày 23/9/2011.

Tháng 4 năm 2013 Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ đối ngoại được đổi tên thành Phòng Quản lý khoa học và Đối ngoại theo quyết định số187/QĐ-CĐN GTVTTWII ngày 02/4/2013.

2. Chức năng, nhiệm vụ

a) Chức năng:

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu các chương trình hợp tác, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dự án,… nhằm phục vụ cho việc phát triển toàn diện của Nhà trường.

– Tham mưu các nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề theo hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng dạy nghề do Nhà nước ban hành.

b) Nhiệm vụ:

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề;

– Phối hợp với các đơn vị xây dựng, triển khai thực hiện những dự án phát triển dạy nghề, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ mà trường tham gia;

– Chủ động tìm kiếm và mở rộng các mối quan hệ đối ngoại để tiếp nhận các dự án, chương trình hỗ trợ có thiện chí;

– Phối hợp với các đơn vị tổ chức các buổi làm việc giữa lãnh đạo nhà trường với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đào tạo;

– Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác kiểm định, hoàn chỉnh hồ sơ kiểm định các đơn vị trong nhà trường;

– Giám sát các hoạt động dạy nghề theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề của Trường;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

3. Cơ cấu tổ chức

Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng: Th.S Phan Thị Hoài Thu – Email: thupth@cvcot.edu.vn

4. Thành tích tiêu biểu

– Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm 2018

5. Liên hệ

Phòng Kiểm Định & Đối ngoại – Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II

Địa chỉ: xã Hồng Thái, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Email:   qlkhqhdn.gtvt2@gmail.com

Điện thoại: 0318602842

LEAVE A REPLY