THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT I NĂM 2017

0
548

[embeddoc url=”http://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2017/10/735.pdf” height=”50%” download=”all”]

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

LEAVE A REPLY