THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN VÀ HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH “HÀNH TRÌNH ĐỎ” NĂM 2015

0
715

[embeddoc url=”http://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2017/10/hienmau-1.pdf” height=”50%” download=”all”]

LEAVE A REPLY