TRƯỜNG CĐ GTVT TWII THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

0
335

Do tình hình dịch bệnh trong tình hình mới đang diễn ra rất phức tạp, bùng phát lây nhiễm nhanh trong cộng đồng tại nhiều tỉnh thành phố trong cả nước. Để bổ sung kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn; bảo đảm không để dịch bệnh COVID-19 xâm nhập, lây nhiễm trên địa thành phố Hải Phòng. Sáng ngày 19 tháng 8, trường CĐ Giao thông Vận tải Trung Ương II ra thông báo số 714/TB –CĐGTVTTWII về tăng cường công tác chống dịch trong tình hình mới thực hiện khai báo y tế đối với cán bộ, nhà giáo, nhân viên và học sinh sinh viên nhà trường.

Nhà trường tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo, hướng dẫn HSSV ý thức chủ động tự thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh như: đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn, không đi đến vùng dịch, hạn chế đến vùng chưa có dịch, không tụ tập từ 30 người trở lên, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc…

Học sinh sinh viên phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt trước khi vào trường, thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ https://tokhaiyte.vn và khai báo y tế bằng bản cứng đối với tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên đang học tập và làm việc tại trường.

HSSV được đo thân nhiệt trước khi vào trường

HSSV được yêu cầu đeo khẩu trang và khai báo y tế trước khi vào trường

HSSV khai báo y tế với ban y tế Nhà Trường

Trong tình hình dịch bệnh phức tạp, Trường CĐ GTVT TWII quyết tâm phối hợp cùng chính quyền các cấp triển khai các biện pháp đẩy lùi dịch bệnh COVID -19 trong tình hình mới.

LEAVE A REPLY