TUẦN SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA 14A.TC(THCS) NĂM HỌC 2020-2021

0
237

Thực hiện Kế hoạch số 718/KH-CĐGTVTTWII tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa năm học 2020-2021, phòng Đào tạo phối hợp với phòng Công tác HSSV, phòng HC-TC và các khoa tổ chức tuần giáo dục đầu khóa cho học sinh khóa 14A.TC(THCS) từ ngày 24/8/2020-27/08/2020.

Mục đích của tuần giáo dục đầu khóa giúp các em trang bị các kiến thức về lịch sử phát triển của Nhà trường, nâng cao nhận thức của học sinh về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trang bị thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình chính trị, kinh tế – xã hội trong nước và quốc tế.  Nâng cao ý thức của học sinh về văn hóa và con người Việt Nam thông qua chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Nhà trường còn định hướng và giúp học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm thông qua qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh nhằm đáp ứng tốt yêu cầu đạo tạo và nhu cầu của xã hội.

Học sinh khóa mới được phổ biến và hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp, quy tắc ứng xử trong trường học, an toàn an ninh trường học, giáo dục giới tính phòng chống ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội, các hoạt động Đoàn –Hội và phong trào học sinh sinh viên Nhà trường.

Công tác chuẩn bị cho tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa 14A.TC(THCS)

Trong tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay, học sinh sinh hoạt đầu khóa vẫn đảm bảo chống dịch bệnh COVID-19. Học sinh được tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu sát khuẩn, đeo khẩu trang và ngồi giãn cách theo quy định  phòng chồng dịch.

Tuần giáo dục đầu khóa góp phần giúp HSSV nhận thức đúng về ngành nghề mà HSSV đăng ký học để từ đó có định hướng đúng trong học tập, rèn luyện bản thân, sống có lý tưởng, có ý thức trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức tuân thủ pháp luật và sẵn sàng bước vào năm học mới.

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động tại Buổi sinh hoạt đầu khóa 14A.TC(THCS):

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh khóa 14A.TC(THCS)

Thầy Nguyễn Văn Việt trưởng phòng CTHSSV giới thiệu về Nhà trường

LEAVE A REPLY