BỘ TRƯỞNG TRAO 1 TỶ ĐỒNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH GTVT ỦNG HỘ CHO QUỸ VẮC XIN PHÒNG COVID 19

24/03/2022

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao 1 tỷ đồng của người lao động Ngành GTVT ủng hộ cho Quỹ Vắc xin phòng Covid 19

Sáng 15/6, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao ủng hộ của người lao động GTVT cho Quỹ Vắc xin phòng Covid-19.
Thay mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã trao 1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trao đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động GTVT tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng Covid-19

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, đầu tháng 6 vừa qua, ngành GTVT đã phát động trong CBCNV-LĐ toàn ngành với tinh thần “Tương thân tương ái” đóng góp tối thiểu một ngày lương ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng Covid-19. Đến nay đã đóng góp được hơn 1 tỷ đồng.

“Một tỷ đồng trao ủng hộ Quỹ hôm nay chỉ là đợt 1. CBCNV các đơn vị vẫn đang tiếp tục đóng góp, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi về Quỹ, mong rằng với những đóng góp này có thể chia sẻ với đồng bào cả nước trong phòng dịch Covid-19 bằng vắc xin. Chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để cùng các Bộ, ngành, địa phương huy động được càng nhiều nguồn lực, mua vắc xin tiêm phòng cho người dân”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói.

Tiếp nhận sự đóng góp, ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 của người lao động ngành GTVT, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cam kết sẽ sử dụng số kinh phí này đúng mục đích, có hiệu quả thiết thực, nhất là cho những người lao động, người nghèo, những người yếu thế trong xã hội, ở vùng sâu vùng xa để đáp ứng được yêu cầu tiêm vắc xin miễn phí cho người dân.

“Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chúng tôi xin cảm ơn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT đã có đóng góp rất ý nghĩa, ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng Covid-19, thể hiện tấm lòng, sự chung tay với đồng bào cả nước phòng chống dịch. Mong rằng CBCNVC-LĐ ngành GTVT sẽ tiếp tục lan tỏa tình cảm, sự sẻ chia đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nói.

Được biết, ngày 4/6, Bộ GTVT và Công đoàn GTVT VN đã phối hợp tổ chức phát động ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 trong CBCNV toàn ngành. Đến ngày 14/6, sau 10 ngày phát động, CBCNV các đơn vị đã đóng góp và gửi về Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT VN hơn 1,36 tỷ đồng để trao ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng Covid-19. Hiện các đơn vị ngành GTVT vẫn đang tiếp tục triển khai chương trình vận động.

Nguồn: Báo Giao thông