DANH SÁCH NGƯỜI THAM DỰ KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA II NĂM 2017 – NGHỀ HÀN

06/10/2017

[embeddoc url=”https://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2017/10/ii-1.pdf” height=”50%” download=”all”]