Thông báo tuyển sinh đào tạo nâng hạng thuyền, máy trưởng , người lái phương tiện thủy nội địa

24/06/2017

(CVCOT) – Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II thông báo tuyển sinh đào tạo, bồi dưỡng cấp chứng chỉ chuyên môn, bổ túc nâng hạng, Thuyền, Máy trưởng người lái phương tiện thủy nội địa như sau: