HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRUNG TÂM

03/06/2017

(CVCOT) – Thực hiện Kế hoạch số 09 ngày 22 tháng 02 năm 2013 của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ về việc tổ chức Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp Trung tâm năm học 2012 – 2013 với mục đích trao đổi kinh nghiệm, động viên, khích lệ giáo viên học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực giảng dạy. coque iphone xs max   Thực hiện Kế hoạch số 09 ngày 22 tháng 02 năm 2013 của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ về việc tổ chức Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp Trung tâm năm học 2012 – 2013 với mục đích trao đổi kinh nghiệm, coque iphone xs max động viên, khích lệ giáo viên học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực giảng dạy. coque iphone 2019 soldes Đánh giá thực tế, acheter coque iphone en ligne khách quan năng lực giảng dạy của từng giáo viên, biểu dương khen thưởng kịp thời các giáo viên có phương pháp dạy học và sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học hiệu quả cao để phổ biến, ứng dụng trong toàn Trung tâm đồng thời tìm ra những mặt còn hạn chế để có kế hoạch bồi dưỡng. Từ Hội giảng lựa chọn giáo viên tham gia Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp Trường. Kết thúc Hội giảng đã có 05 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi được Giám đốc Trung tâm cấp giấy chứng nhận và khen thưởng, gồm: Thầy Vũ Văn Khoe – giải Nhất, Thầy Nguyễn Thọ Nguyên – giải Nhì, coque iphone en ligne Thầy nguyễn Đình Tấn – giải Ba; giải khuyến khích: Thầy Nguyễn Tri Nam và thầy Nguyễn Văn Ngọc. coque iphone 8 Hội giảng cấp Trung tâm năm học 2012 – 2013 thu được những kết quả đáng khích lệ, coque iphone đây thật sự trở thành đợt sinh hoạt chuyên môn của tập thể giáo viên toàn Trung tâm, là hành động thiết thực có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.