HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XIII

21/08/2022

     Ngày 19/8/2022, Thực hiện Kế hoạch số 138-KH/ĐU, ngày 08/8/2022 của Đảng ủy về việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, Đảng uỷ Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

Toàn cảnh Hội nghị nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

     Tham gia Hội nghị về phía Ban tuyên giáo Thành ủy có đồng chí Trần Thị Phương – Trưởng phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Báo cáo viên Thành phố.

     Về phía trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; Đồng chí Đặng Văn Phi – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và các quần chúng ưu tú đã tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Đồng chí Trần Thị Phương – Trưởng phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Báo cáo viên Thành phố truyền đạt các chuyên đề

     Tại Hội nghị, các đảng viên trong Đảng bộ đã được nghe đồng chí Trần Thị Phương – Trưởng phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Báo cáo viên Thành phố truyền đạt các chuyên đề gồm: chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao”, chuyên đề: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”, và chuyên đề “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn  – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng GTVT Trung ương II phát biểu tại hội nghị

     Thông qua hội nghị, nhằm giúp Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là cán bộ chủ trì, chủ chốt các đơn vị nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đưa việc học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong chi bộ, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Các đảng viên và quần chúng ưu tú trong Đảng bộ nghiêm túc học tập các chuyên đề được truyền đạt