KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11-2012

21/07/2017

Thực hiện Quyết định số 564/QĐ-CĐNGTVTTWII ngày 10/9/2012 của Trường Cao đẳng nghề GTVTTWII về việc phê duyệt Kế hoạch Công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2012 – 2013. BTV Đoàn trường xây dựng kế hoạch hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2012, với nội dung cụ thể sau

  I.  MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2012 – 2017, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tạo khí thế thi đua học tập, rèn luyện, giáo dục truyền thống cho Đoàn viên thanh niên.

Nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của người Đoàn viên, học sinh – sinh viên với Nhà trường và tổ chức Đoàn, tổ chức Hội.

II. BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC

* Ban Chỉ đạo :

1. Đ/c Tô Xuân Phụng

2. Đ/c Lưu Phú Liên

3. Đ/c Đinh Thanh Tùng

: Phó Hiệu trưởng

:TP CTHS – SV

: BT Đoàn trường

– Trưởng ban

– Phó Trưởng ban

– Phó Trưởng ban TT

*  Ban Tổ chức:

1. Đ/c Đinh Thanh Tùng

2. Nguyễn Văn Quyết

3. Đ/c Phạm Duy Thùy

4. Đặng Thị Như Nghĩa

5. Nguyễn L. Biên

6. Đ/c Bùi Viết Tường

7. Đ/c Trần Mạnh Hưng

8. Đ/c Ngô Quang Đại

9. Đ/c Lê Quốc Hùng

: Bí thư Đoàn trường

: Phó Bí thư Đoàn trường

: UV BTV Đoàn trường

: UV BTV- BT Đoàn khoa CNTT-KT

: UV BTV- BT Đoàn khoa Hàn

: BT Đoàn khoa Vỏ

: BT Đoàn khoa Cơ khí

: BT Đoàn khoa Động lực

: UV BCH Đoàn khoa Điện – Điện tử

– Trưởng ban

– Phó Trưởng ban TT

– Phó Trưởng ban

– Ủy viên

– Ủy viên

– Ủy viên

– Ủy viên

– Ủy viên

– Ủy viên

10. Các Đ/c UVBCH Đoàn trường.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức đại hội các Chi đoàn Khóa 06.CĐN, 06.TCN

– Thời gian: Từ ngày 22/10/2012 đến ngày 30/11/2012.

– Địa điểm: Các phòng học

– Phụ trách : Đ/c Phạm Duy Thùy – UV BTV Đoàn trường và các đồng chí Bí thư Đoàn khoa

2. Phong trào học tập:

+ Tổ chức Tuần học tốt cho tất cả học sinh các khoá trong toàn trường từ 12/11/2012 đến 17/11/2012.

+ Phụ trách : Đ/c Nguyễn Long Biên – UV BTV Đoàn trường

3. Tổ chức hoạt động tham gia hiến máu tình nguyện:

+ Thời gian đăng ký: 15/10/2012 đến 24/10/2012 (các Chi đoàn tập hợp danh sách gửi về Bí thư đoàn các khoa)

+ Thời gian tổ chức hiến máu: 7h30’ ngày 26/10/2012 (Thứ Sáu)

+ Địa điểm: Tại nhà giáo dục thể chất( A4).

+ Phụ trách: Nguyễn Văn Quyết – PBT Đoàn trường

4. Triển khai thực hiện công trình thanh niên cải tạo bồn hoa, cây cảnh trước khu giảng đường A5.

5. Phong trào VHVN – TDTT:

* Hoạt động thể thao:

– Giải cầu lông học sinh – sinh viên (đôi nam – đôi nữ).

– Giải kéo co nam, nữ

– Giao hữu bóng đá giữa Chi đoàn giáo viên khối lý thuyết và Chi đoàn giáo viên khối thực hành.

Thời gian: Từ ngày 07/11/2012 – 15/11/2012

Phụ trách: Đ/c Nguyễn Văn Quyết – PBT Đoàn trường

(Danh sách các chi đoàn, các vận động viên tham gia các hoạt động thể thao đề nghị BT Đoàn các khoa tập hợp và gửi về cho đ/c Nguyễn Văn Quyết – PBT Đoàn trường trước 16h00’ ngày 31/10/2012)

* Hoạt động văn nghệ:

– Tổ chức Hội diễn văn nghệ với chủ đề “Thầy cô và mái trường”chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2012.

+ Thời gian luyện tập:  Từ 24/10 – 14/11/2012

+ Thời gian sơ, tổng duyệt: 16h00’ ngày 15,16/11/2012

+ Biểu diễn: 19h00’ ngày 19/11/2012.

+ Địa điểm: Nhà Giáo dục thể chất (A4)

+ Thành phần tham gia: Mỗi khoa ít  nhất 02 tiết mục.

+ Các đơn vị kết nghĩa: Mỗi đơn vị tham gia 01- 02 tiết mục.

Phụ trách: Đ/c Đặng Thị Như Nghĩa – UVBTV Đoàn trường

– Tổ chức dạy nhảy dân vũ cho học sinh, sinh viên các khóa trong Nhà trường

Thời gian : 16h30’ các ngày thứ Ba, thứ Năm hàng tuần (Từ 01/11/2012)

Phụ trách : Đ/c Phạm Thanh Tuyền – UV BCH Đoàn trường

IV. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ:

BCH Đoàn trường chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho các hoạt động như: Sân bãi, bóng lưới, trang phục thi đấu, nước uống cho các buổi tổng duyệt, biểu diễn văn nghệ…

Phòng Hành chính – Tổ chức hỗ trợ chuẩn bị Hội trường, loa, máy, trang trí khánh tiết cho các hoạt động văn nghệ và giao lưu thể thao.

Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên hỗ trợ làm sân khấu và đảm bảo an ninh trật tự cho đêm giao lưu văn nghệ, các hoạt động thể thao.

Kính đề nghị Lãnh đạo Nhà trường hỗ trợ kinh phí giải thưởng cho các hoạt động.

Trên đây là kế hoạch hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2012, BCH Đoàn trường kính đề nghị lãnh đạo Nhà trường, các phòng, khoa tạo điều kiện giúp đỡ về thời gian, con người, cơ sở vật chất để Đoàn thanh niên hoàn thành nhiệm vụ.