KHOA ĐÓNG TÀU

0
1038

Ngày 25 tháng 03 năm 2020 Nhà trường có Quyết định thành lập Khoa Đóng tàu sát nhập từ hai khoa khoa Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy và khoa Công nghệ Hàn.

Sát nhập khoa Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy và khoa Công nghệ Hàn thành khoa Đóng tàu trên cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự của hai khoa hiện tại.

I.CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA ĐÓNG TÀU:

+ Chức năng:

Quản lý và giảng dạy các môn học/mô đun nghề Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy và nghề Công nghệ Hàn theo quy định

+ Nhiệm vụ:

– Lập kế hoạch, tổ chức giảng dạy học tập theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường đối với nghề Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy và nghề Công nghệ Hàn;

– Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, tổ chức sát hạch tay nghề theo nhu cầu của người học;

– Nghiên cứu, đề xuất tổ chức thực hiện chương trình liên kết đào tạo với các trường, các đơn vị đào tạo.

– Liên kết với các doanh nghiệp để học sinh, sinh viên thực tập trải nghiệm thực tiễn, nâng cao kỹ năng nghề;

– Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán theo nhu cầu của người học;

– Tham gia, xây dựng chương trình, tổ chức thực hiện biên soạn giáo trình học liệu dạy nghề;

– Tổ chức nghiên cứu điều chỉnh nội dung, bồi dường giáo viên, ứng dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

– Tham gia thiết kế xây dựng phòng học chuyên môn, thiết kế , cải tiến, tự làm đồ dùng, trang thiết bị dạy học;

– Hướng dẫn sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học;

– Quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm;

– Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh – sinh viên theo quy định;

– Quản lý, sử dụng và khai thác thiết bị, cơ sở vật chất theo quy định;

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

–  Phó trưởng khoa – Phụ trách khoa: KS. Nguyễn Văn Tuyến

–  Phó trưởng khoa: KS. Nguyễn Công Duyên

– Phó trưởng khoa: KS. Nguyễn Văn Bạn

–  Phó trưởng khoa: KS. Nguyễn Sỹ Thanh

  • KHOA CÔNG NGHỆ HÀN

Khoa công nghệ Hàn tiền thân là Ban hàn trực thuộc Trường công nhân cơ khí đóng tàu I, quá trình phát triển gắn liền với sự nghiệp Giáo dục, đào tạo của Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II. Ngày 17 tháng 7 năm 2003 Nhà trường có Quyết định thành lập Khoa công nghệ hàn trên cơ sở nâng cấp Ban đào tạo hàn tại Quyết định số 316/QĐ – TKT&NVGTVTTW II

1. Lịch sử phát triển

Khoa công nghệ Hàn tiền thân là Ban hàn trực thuộc Trường công nhân cơ khí đóng tàu I, quá trình phát triển gắn liền với sự nghiệp Giáo dục, đào tạo của Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II. Ngày 17 tháng 7 năm 2003 Nhà trường có Quyết định thành lập Khoa công nghệ hàn trên cơ sở nâng cấp Ban đào tạo hàn tại Quyết định số 316/QĐ – TKT&NVGTVTTW II

2. Chức năng, nhiệm vụ

– Tổ chức thực hiện đào tạo nghề hàn ba cấp trình độ: Cao đẳng nghề; Trung cấp nghề; Sơ cấp nghề và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch, tiến độ giảng dạy của Nhà trường.

– Quản lý quá trình giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh, sinh viên trong khoa theo qui định hiện hành.

– Tổ chức cho cán bộ, giáo viên trong khoa nghiên cứu khoa học, tiếp thu chuyển giao công nghệ phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

– Quản lý cán bộ giáo viên và học sinh, sinh viên trong giờ học tập.

– Quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật của khoa như: Nhà xưởng, phòng thí nghiệm, thiết bị, đồ dùng dạy học do Nhà trường giao.

3. Thành tích tiêu biểu

– 02 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải năm học 2003 – 2004, 2008 – 2009.

– 02 Bằng khen của Công đoàn ngành giao thông vận tải năm học 2007 – 2008, 2009 – 2010.

–  Bằng khen của Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2007 – 2008.

4. Các cấp độ đào tạo

– Cao đẳng nghề:     36 tháng  tốt nghiệp được cấp bằng Cao đẳng nghề

– Trung cấp nghề:    24 tháng  tốt nghiệp được cấp bằng Trung cấp nghề

– Sơ cấp:                  Dưới 12 tháng  tốt nghiệp được cấp bằng Sơ cấp nghề

 – Đào tạo cấp chứng chỉ hàn 1G;2G;3G;4G; 5G; 6G, đào tạo kỹ năng nghề hàn đạt yêu cầu trình độ đi tu nghiệp sinh Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và các nước khác.

5. Tổ chức

– Lãnh đạo khoa:

+ Q Trưởng Khoa: Nguyễn Văn Thanh

+ Email: thanhnv@cvcot.edu.vn

– Lãnh đạo khoa qua các thời kỳ:

Năm 1965 ¸ 1975                      Trưởng ban: Thầy Trần Xuân Mão

Năm 1976 ¸ 1980                      Trưởng ban: Thầy Nguyễn Văn Tuệ

Năm 1981 ¸ 1984                      Trưởng ban: Thầy Tô Đình Nhật

Trưởng ban: Thầy Phạm Hùng

Trưởng ban: Thầy Nguyễn Văn Đường

Trưởng ban: Thầy Đào Văn Đán

Năm 1985 ¸ 1990                      Trưởng ban: Thầy Phạm Hùng

Trưởng ban: Thầy Vũ Đức Vĩnh

Năm 1991 ¸ 1992                      Trưởng ban: Thầy Nguyễn Văn Đường

Năm 1993 ¸ 2005                      Trưởng khoa: Thầy Đào Văn Đán

Năm 2005 ¸ 2006                      Trưởng khoa: Thầy Đặng Văn Phi

Năm 2006 ¸ 2008                      Trưởng khoa: Thầy Nguyễn Văn Hoa

Năm 2009 – 03/2011                 Trưởng khoa: Thầy Lưu Văn Núi

Từ 03/2011                               Trưởng khoa: Thầy Nguyễn Văn Hoa

Năm 2018 đến nay                     Trường khoa: Thầy Nguyễn Sỹ Thanh

6. Năng lực đào tạo

– Cấp độ đào tạo:

+ Cao đẳng nghề                700 ÷ 1000 HSSV

+ Trung cấp nghề               1500 ÷ 2000 HS

+ Sơ cấp                             1500 ÷ 2000 HS

– Thành tích của các thế hệ học sinh:

+ Học sinh giỏi cấp quốc gia                 01

+ Học sinh giỏi cấp ngành GTVT:         06

+ Học sinh giỏi cấp thành phố               03

7. Cơ hội dành cho sinh viên

– Sau khi tốt nghiệp có thể xin việc làm tại các Công ty đóng tàu trên toàn quốc, các Doanh nghiệp, các đơn vị quản lý chất lượng hàn, các chức danh có thể đảm nhận: kỹ thuật viên, tổ trưởng, trưởng nhóm…

– Có thể tự tạo việc làm sau khi học xong và tiếp tục học tập lên trình độ cao hơn.

– Đang học ở  trường hoặc khi tốt nghiệp ra trường có cơ hội được tham gia dự nguồn đi tu nghiệp sinh Nhật Bản  và xuất khẩu lao động đi Hàn Quốc, Malaysia, Quata và một số nước khác…

8. Các thông tin khác

– Hiện nay khoa công nghệ hàn đang đào tạo lớp tu nghiệp sinh Nhật Bản theo đơn đặt hàng của nghiệp đoàn KANTO, IMM

– Các hoạt động của đoàn khoa

+ Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

+ Tham gia giải bóng đá HSSV do đoàn trường tổ chức.

+ Tham gia hoạt động hiến máu nhân đạo, hè thanh niên tình nguyện.

+ Phong trào “ 5 năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc”.

+ Phong trào “ 4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”.

  • KHOA CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VỎ TÀU THỦY

Khoa Công nghệ chế tạo Vỏ tàu thủy được hình thành và phát triển gắn liền với sự phát triển của Trường Cao đẳng nghề GTVT TWII, tiền thân là Trường Cơ khí đóng tàu.

1. Lịch sử phát triển

– Thành lập ngày 8/6/1965 với tên gọi là ban đào tạo Vỏ tàu, có chức năng đào tạo Công nhân kỹ thuật Vỏ tàu bậc 2/7, 3/7; quy mô đào tạo 100 HS/năm;

– Năm 1985 được Nhà trường giao nhiệm vụ đào tạo thí điểm khoá I công nhân kỹ thuật lành nghề bậc 4/7. Tiếp đó liên tục đến năm 2004 được bổ sung nhiệm vụ đào tạo công nhân kỹ thuật lành nghề bậc 4/7 và tổ chức thi nâng bậc cho thợ Vỏ tàu các nhà máy;

–  Từ năm 2005 ¸ 2007 được đổi tên thành khoa Vỏ tàu. Nhiệm vụ của khoa không chỉ đào tạo công nhân kỹ thuật mà được bổ sung đào tạo hệ TCCN.

– Từ 15/2/2007 đến nay là khoa Công nghệ chế tạo Vỏ tàu thuỷ

 2. Cơ cấu tổ chức

–  Phó trưởng khoa -Phụ trách khoa: KS. Nguyễn Văn Tuyến

–  Phó trưởng khoa: KS. Nguyễn Công Duyên

Tổ môn trực thuộc : Tổ LTCM Vỏ tàu thủy;

Tổng số CB, GV, CNV: 26

3. Nhiệm vụ

Đào tạo

– Đào tạo nghề Công nghệ chế tạo Vỏ tàu thủy 4 cấp trình độ: CĐN, TCCN, TCN, SCN

– Đào tạo cấp chứng chỉ vận hành máy cắt CNC

– Liên kết với các trường, các doanh nghiệp đóng tàu đào tạo nghề Công nghệ chế tạo Vỏ tàu thủy

– Đào tạo nâng bậc thợ tại các cơ sở sản xuất đóng tàu

– Mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo được Hiệu trưởng Nhà trường ban hành trên cơ sở chương trình khung của Bộ Lao đông –  Thương binh và Xã hội ban hành

Sản xuất

– Đóng mới và sửa chữa hoàn thiện phần Vỏ tàu thủy đến 3.000 tấn; Đóng blook tàu thủy đến 7.200 tấn

– Hoán cải phần Vỏ tàu thủy

– Gia công hoàn thiện các hệ thống thiết bị lái, neo, chằng buộc, nắp hầm hàng tàu thủy

– Gia các kết cấu thép

Nghiên cứu khoa học

– Biên soạn giáo trình môn học, mô đun.

– Nghiên cứu ứng dụng khoa học  công nghệ và các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy, sản xuất.

 – Chế tạo thiết bị, đồ dùng dạy học.

4. Cơ sở vật chất

– Phòng học, xưởng thực hành, triền đà đóng tàu 5100 m2

– Máy móc thiết bị: Máy cắt tôn KAN SAI, cắt tôn có chiều dầy đến 25mm ; Máy uốn tôn 3 trục ; Máy cắt CNC, Máy ép thủy lực

– Triền đà và hệ thống thiết bị triền đà phục vụ đóng tàu

5. Thành tích được ghi nhận trong các năm gần đây

– Bằng khen Bộ trưởng BGTVT cho tập thể khoa các năm 2007, 2008, 2009;

– Tập thể lao động xuất sắc năm 2007, 2009; 2010

– 03 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ GTVT, 01 cá nhân CSTĐ nghành GTVT;

– 01 giải nhì GV dạy giỏi cấp nhà nước, 01 giải nhất GV dạy giỏi nghành GTVT, 02 GV giỏi thành phố và nhiều giáo viên dạy giỏi cấp Trường.

– 01giải nhất, 01 giải nhì  thành phố Hải Phòng và 02 giải 3 toàn quốc trong hội thi thiết bị dạy học tự làm các năm 2005, 2010.

 6. Liên hệ

Khoa Vỏ tàu thủy – Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tảI Trung ương II.

Địa chỉ: Xã Hồng TháI, huyện An Dương, Thành phố HảI phòng.

Email: khoavotauthuy2011@gmail.com

Điện thoại: 0977154689

 

LEAVE A REPLY