KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

0
1312

1. Lịch sử phát triển

Khoa Công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định số 356 /QĐ- CĐNGTVTTƯ II ngày 11 tháng 10 năm 2007

Tập thể giảng viên, nhân viên Khoa Công nghệ thông tin

2.Chức năng, Nhiệm vụ

* Chức năng

Quản lý và tổ chức giảng dạy các môn học, mô đun, tín chỉ nghề Quản trị mạng máy tính, lắp ráp và cài đặt máy tính… theo quy định.

* Nhiệm vụ

– Quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học thuộc khoa theo sự phân công của Hiệu trưởng;

– Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường đối với nghề Quản trị mạng máy tính, Lắp ráp và cài đặt máy tính… theo quy định của Bộ Lao động thương binh và Xã hội bao gồm:

Xây dựng chương trình đào tạo của nghề Quản trị mạng máy tính, Lắp ráp và cài đặt máy tính… theo từng trình độ đào tạo thuộc khoa mình quản lý hoặc do Hiệu trưởng giao.

Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết môn học, mô đun, tín chỉ liên quan đảm bảo tính thống nhất , tránh chồng chéo giữa các môn học, mô đun, tín chỉ của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình đào tạo theo định hướng phát triển của Nhà trường,  phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp  và các chương trình đào tạo thường xuyên theo quy định.

Tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Xây dựng và  thực hiện các phương pháp kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, đảm bảo chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến nghề Quản trị mạng máy tính, Lắp ráp và cài đặt máy tính… và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Khoa;

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên của khoa và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động thực nghiệm , nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào quá trình đào tạo.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức , lối sống cho giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động thuộc khoa;

– Tổ chức đánh giá nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của Nhà trường;

– Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, đào tạo các thiết bị của khoa.

– Lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống mạng máy tính, máy in photo và in ấn văn bản của trường; cập nhật chuyển giao ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin vào thực tiễn nhà trường.

– Quản lý công tác nhà giáo chủ nhiệm;

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng.

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3.Cơ cấu tổ chức

Tổng số giảng viên, nhân viên: 06

 

 

Trưởng khoa

 

 

Kỹ sư Phạm Văn Long

* Email: longpv@cvcot.edu.vn

* Điện thoại: 0936.960.768

4. Thành tích nổi bật

+ Đào tạo

– Nhiều năm liền là tập thể lao động tiên tiến, suất sắc;

– 01 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp Toàn quốc, 02 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp Ngành, 01 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố, nhiều giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường;

Giảng viên Nguyễn Thị Hồng Mai đạt giải nhất giáo viên dạy giỏi ngành Giao thông vận tải năm 2016

– Học sinh các khóa tốt nghiệp đều đạt tỉ lệ khá, giỏi cao (37% trở lên) và sau khi các em ra trường có việc làm ổn định, phù hợp với nghề được đào tạo;

+ Sản xuất

– Thiết kế, thi công hệ thống mạng tại các phòng học thực hành của khoa,

– Thiết kế, thi công hệ thống mạng của trường

– Thiết kế, lập trình hệ thống phần mềm dạy học đa năng

– Thiết kế, lập trình hệ thống quản lý học viên tại trung tâm Tin học – Ngoại ngữ của trường

– Thiết kế, lập trình hệ thống quản lý và in bằng tốt nghiệp cho Phòng Đào tạo của trường

– Tư vấn, thiết kế, thi công, bảo trì hệ thống mạng cho các doanh nghiệp trong địa bàn thành phố

+ Nghiên cứu khoa học

– Cải tiến kỹ thuật trong việc thiết kế hệ thống dây mạng tại các phòng máy tính một cách tiết kiệm, hiệu quả cao

– Nghiên cứu nâng cấp các hệ thống phần mềm dạy học và các phần mềm ứng dụng khác;

– Thiết kế, lập trình các phần mềm ứng dụng cho các lĩnh vực khác…

5. Liên hệ

Địa chỉ: Khoa Công nghệ thông tin – Tầng 2 Nhà A5

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II –  Xã Hồng Thái – Huyện An Dương – Thành phố Hải Phòng

 

 

LEAVE A REPLY