KHOA SƯ PHẠM DẠY NGHỀ

0
1023

 Khoa sư phạm dạy nghề có chức năng chủ trì và phối hợp với các phòng, khoa và các đơn vị liên quan trong Trường thực hiện mục tiêu, nội dung Bồi dưỡng giáo viên dạy nghề theo quy định của Tổng cục Dạy nghề và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

1. Lãnh đạo khoa:

Quyền trưởng khoa: ThS. Nguyễn Duy Vinh –  Điện thoại: 0932202558  –  Email: vinhnd@cvcot.edu.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ:

* Chức năng:

Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề cho giáo viên theo quy định.

* Nhiệm vụ:

– Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề và kỹ năng nghề cho giáo viên;

– Nghiên cứu, đề xuất tổ chức thực hiện chương trình liên kết đào tạo với các trường, các đơn vị đào tạo;

– Tổ chức nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học dạy nghề vào dạy nghề;

– Tổ chức các lớp tập huấn cho giáo viên và cán bộ quản lý đào tạo của các trường, các trung tâm dạy nghề;

– Tổ chức nghiên cứu điều chỉnh nội dung, bồi dưỡng giáo viên, ứng dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi theo quy định;

– Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị;

– Quản lý và sử dụng trang thiết bị được giao theo quy định;

– Thực hiện báo cáo theo chế độ quy định;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Tầng 3- Nhà A5, Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II

Hồng Thái –  An Dương – Hải Phòng.

Điện thoại:    0225.3602621;

Email:      spdaynghegtvt2@gmail.com

 

 

 

 

LEAVE A REPLY