LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG VÀ TRIỂN KHAI CHỈ THỊ, NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XI)

03/10/2017

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành điều lệ Đảng”. Ngày 19/12/2014, Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II long trọng tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XI).

Tới tham dự buổi Lễ và học tập Nghị quyết có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, các đồng chí cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nhà trường.

Thay mặt Đảng ủy Nhà trường, đồng chí Nguyễn Duy Linh – Đảng ủy viên, chánh Văn phòng Đảng ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 07/11/2014 cho đồng chí: Nguyễn Quang Tiệp – Đảng viên  Chi bộ Kế hoạch Kỹ thuật – Dự án; đồng chí Nguyễn Đình Tuất – Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Cơ khí – Động lực

Thay mặt cho Đảng ủy, đồng chí Hoàng Văn Dũng – Bí thư, Hiệu trường Nhà trường trao Huy hiệu cho các đồng chí được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng và phát biểu nêu bật được ý nghĩa của việc được trao tặng huy hiệu Đảng không chỉ là vinh dự vô cùng lớn lao của mỗi Đảng viên mà còn là niềm tự hào của mỗi một đơn vị cơ sở Đảng, đây là đợt thứ hai trong năm 2014 Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II tự hào đã có những đảng viên mẫu mực được Đảng đánh giá, ghi nhận trong suốt đời hoạt động và công tác của mình.

Thay mặt cho các đảng viên được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng, đồng chí Nguyễn Quang Tiệp phát biểu cảm tưởng: được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm trong thời gian tới ở mọi cương vị công tác các đồng chí cần tiếp tục nêu tấm gương người Đảng viên Cộng sản, giữ vững nhân cách, phẩm chất chính trị, và đạo đức lối sống của người Đảng viên, không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần xây dựng cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện.

Tiếp đó, đồng chí Tô Xuân Phụng – Phó Bí thư Đảng ủy quán triệt, triển khai Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị về nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về quan điểm, nội dung, phương hướng, nhiệm vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; công tác rà soát chính trị nội bộ; thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Theo tinh thần Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị, khẳng định vị trí, vai trò của công nghệ thông tin là một trong những động lực quan trọng phá triển kinh tế trí thức, xã hội thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững đất nước, là một công cụ hữu hiệu tạo lập phương thức phát triển mới và bảo vệ Tổ quốc.

Để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, các cấp cơ sở đảng cần quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức hành động và trách nhiệm của tất cả các cấp uỷ đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên trước những yêu cầu phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế.

IMG 9704

Đ/c Nguyễn Duy Linh công bố Quyết định tặng Huy hiệu Đảng

IMG 9711

IMG 9721

Đ/C Hoàng Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy trao Huy hiệu Đảng và phát biểu tại Hội nghị

IMG 9724

Đ/C Nguyễn Quang Tiệp phát biểu tại Hội nghị

IMG 9734

Đ/c Tô Xuân Phụng – Phó Bí thư Đảng ủy quán triệt, triển khai Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị