PHÒNG KẾ HOẠCH – KỸ THUẬT

0
994

Phòng Kế hoạch – kỹ thuật được thành lập cùng với trường Cơ khí đóng tàu, tiền thân của trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải trung ương II. Trải qua các giai đoạn phát triển cùng nhà trường, đội ngũ cán bộ công nhân viên của Phòng không ngừng phát triển và lớn mạnh. Trong các năm qua, đội ngũ cán bộ công nhân viên của phòng nỗ lực thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác kế hoạch, kỹ thuật và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Nhà trường giao.

1. Giới thiệu

Phòng Kế hoạch – kỹ thuật được thành lập cùng với trường Cơ khí đóng tàu, tiền thân của trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải trung ương II. Trải qua các giai đoạn phát triển cùng nhà trường, đội ngũ cán bộ công nhân viên của Phòng không ngừng phát triển và lớn mạnh. Trong các năm qua, đội ngũ cán bộ công nhân viên của phòng nỗ lực thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác kế hoạch, kỹ thuật và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Nhà trường giao.

2. Nhiệm vụ, chức năng

* Chức năng:  Tham mưu giúp  việc cho Hiệu trưởng trong công tác kế hoạch kỹ thuật của Nhà trường; Quản lý, tổng hợp đề xuất các ý kiến, triển khai các quyết định của Hiệu trưởng.

* Nhiệm vụ:

– Giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất ( mua sắm thiết bị máy móc ) phục vụ công tác đào tạo, kế hoạch cung ứng vật tư phục vụ thực tập, kế hoạch học kết hợp lao động sản xuất trong Nhà trường.

– Tham mưu giúp việc Hiệu trưởng thực hiện công tác sáng kiến, cải tiến khoa học – kỹ thuật trong CB – GV – CNV.

– Thiết kế các bài tập thực hành, ứng dụng trên các sản phẩm để thực hiện học kết hợp lao động sản xuất; Giám sát chỉ đạo công tác kỹ thuật, kiểm tra, kiểm định và nghiệm thu chất lượng sản phẩm trong Nhà trường.

– Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng các hợp đồng kinh tế, quản lý phương tiện cơ giới, kho tàng, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cung ứng vật tư – thiết bị và quản lý, cấp phát phục vụ công tác đào tạo trên cơ sở kế hoạch được duyệt.

– Thực hiện việc thống kê, làm báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm theo quy định hiện hành.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3. Thành tích nổi bật

– Tập thể Lao động tiên tiến năm 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011;

– Chi bộ trong sạch vững mạnh năm 2006, 2007;

– Tập thể lao động xuất sắc của Bộ GTVT 2008;

– Bằng khen của Bộ GTVT năm 2008-2009.

4. Hoạt động sản xuất, kinh doanh

– Đóng mới, sửa chữa, hoán cải phương tiện thủy dưới 10.000 tấn;

– Gia công, lắp ráp khung nhà tiền chế, kết cấu thép, hàng rào, cửa sắt,…

– Gia công cơ khí, tiện, phay, cắt CNC,…

5. Cơ cấu tổ chức

Trưởng phòng: ThS. Tống Duy Tiền – Email: tientd@cvcot.edu.vn       

Phó trưởng phòng: Ông Vũ Văn Cảnh – Email: canhvv@cvcot.edu.vn   

Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Bạn – Email: bannv@cvcot.edu.vn   

6. Liên hệ

Địa chỉ: Xã Hồng Thái – Huyện An Dương – Tp Hải Phòng

Số điện thoại: 02258602840

Số Fax: 02253670794

Email: khkhgtvt2@gmail.com

LEAVE A REPLY