PHÒNG QUẢN TRỊ – ĐỜI SỐNG

0
990

Phòng Quản trị – Đời sống tái thành lập theo Quyết định số 124/QĐ-CĐNGTVTTWII ngày 15/02/2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II, là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu. Tham mưu cho Nhà trường về công tác phục vụ ăn, ở, y tế vệ sinh môi trường và công tác quản trị, sửa chữa nhỏ, chống xuống cấp một số công trình Nhà trường.

1. Chức năng:

Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng, quản lý giúp Giám hiệu về hệ thống nhà ở, văn phòng làm việc của Nhà trường, đảm bảo phục vụ về đời sống, về môi trường, chăm lo sức khỏe cho CB – GV – CNV; HS – SV toàn trường.

2. Nhiệm vụ:

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các công việc duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất của Nhà trường. Đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu giảng dạy, học tập và các hoạt động khác của Nhà trường.

Tổ chức thực hiện quản lý các hoạt động: Y tế, vệ sinh môi trường, dịch vụ đời sống, dịch vụ trông giữ phương tiện của CB – GV – CNV và HS – SV.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3. Cơ cấu tổ chức:

Tổng số 15 CB – CNV

Q. Trưởng phòng: BS. Phạm Hữu Anh –  Email: anhph@cvcot.edu.vn

Tổ Y tế – Vệ sinh môi trường.

LEAVE A REPLY