THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TIỆP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

24/03/2022

[pdf-embedder url=”http://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2021/07/So-531-TB-gia-han-thoi-gian-tiep-nhan-Phieu-dang-ky-du-tuyen-VB-nam-2021.pdf” title=”So 531 – TB gia han thoi gian tiep nhan Phieu dang ky du tuyen VB nam 2021″]