THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN GDNN CHÍNH (HẠNG II)

31/03/2022

[pdf-embedder url=”https://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/CV-mo-lop-BD-theo-tieu-chuan-CDNN-GV-GDNN-chinh-hang-II-1.pdf” title=”CV mo lop BD theo tieu chuan CDNN GV GDNN chinh hang II”]