Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018

06/12/2018

[embeddoc url=”https://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2018/12/So-1108-TB-tuyen-dung-vien-chuc-dot-2-nam-2018-1.pdf” download=”all”]