THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG ĐI TU NGHIỆP SINH NHẬT BẢN

03/06/2017

(CVCOT) – Thực hiện theo công văn số 487/ TTLĐNN-TCLĐ ngày 19/12/2013 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc Hướng dẫn tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản,