Thông báo tuyển sinh Đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia năm 2019

18/01/2019

[embeddoc url=”https://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2019/01/TB-tuyen-sinh-danh-gia-cap-chung-chi-KNN-QG-nam-2019-1.pdf” download=”all”]