THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

13/01/2020

Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Trung cấp, Cao đẳng

[pdf-embedder url=”https://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2020/01/TB-tuyen-sinh-BD-NVSP-CD-TC.pdf” title=”TB tuyen sinh BD NVSP CĐ TC”]

Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trình độ Sơ cấp

[pdf-embedder url=”https://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2020/01/TB-tuyen-sinh-boi-duong-NVSP-SC-1.pdf” title=”TB tuyen sinh boi duong NVSP SC”]