TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, LUẬT ĐƯỜNG SẮT

22/07/2017

Thực hiện Quyết định số 217/QĐ-CĐNGTVTTW II ngày 04/3/2015 của Hiệu trưởng Nhà trường về phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ, Luật đường sắt trong học sinh, sinh viên năm 2015, sáng ngày 13/3/2015, phòng Công tác Học sinh, sinh viên phối hợp với Đoàn thanh niên Nhà trường và các đơn vị liên quan tổ chức ban hành Thể lệ cuộc thi đợt 1 năm 2015 đến toàn thể Học sinh, sinh viên đang học tập tại trường.

Đến dự có NGƯT Hoàng Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; thầy Đặng Văn Phi – Phó Hiệu trưởng; thầy Đinh Thanh Tùng – Ủy viên BCH Thành đoàn Hải Phòng, Bí thư Đoàn trường; thầy Lưu Phú Liên – Trưởng phòng Công tác Học sinh, sinh viên, các thầy cô giáo đại diện lãnh đạo các đơn vị, giáo viên chủ nhiêm lớp và toàn thể Học sinh, sinh viên.

“Cuộc thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ, Luật đường sắt” đợt 1 được triển khai đến toàn thể học sinh, sinh viên nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về Luật giao thông đường bộ và Luật đường sắt để vận dụng khi tham gia giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, đồng thời vận động gia đình, người thân tham gia học tập và chấp hành nghiêm túc pháp luật về an toàn giao thông, rèn luyện tác phong “Sống, học tập, làm việc theo hiến pháp và pháp luật” cho học sinh, sinh viên, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa trong nhà trường.

Đến dự buổi gặp mặt NGƯT Hoàng Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường thông báo đến toàn thể Học sinh, sinh viên: Sau gằn 3 năm chuẩn bị, ngày 27 tháng 11 năm 2014, Luật Giáo dục nghề nghiệp đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 8 và có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 7 năm 2015. Có thể nói, đây là một đạo luật đã thể chế hóa mạnh mẽ chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục nói chung, giáo dục nghề nghiệp nói riêng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI, giải quyết nhiều bất cập trong thực tiễn, tạo nên một diện mạo mới của hệ thống giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam. Thầy Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh về sự hồi phục của ngành đóng tàu Việt nam, nguồn nhân lực cung cấp cho ngành đóng tàu và các nghề đào tạo truyền thống của Nhà trường.

Thầy Đinh Thanh Tùng – Bí thư Đoàn trường phát động phong trào “Thanh niên tình nguyện”, hành động cao điểm trong tháng thanh niên gắn với ra quân thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, duy trì hoạt động có hiệu quả, đây cũng là dịp để tuổi trẻ Nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua hành động cách mạng, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Cuộc thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ, Luật đường sắt trong học sinh, sinh viên đợt 1 được đánh giá, tổng kết đúng vào dịp kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2015).

IMG 0980

NGƯT Hoàng Văn Dũng – Hiệu trưởng Nhà trường nói chuyện với HSSV

IMG 0958

Thầy Lưu Phú Liên – Trưởng phòng Công tác Học sinh, sinh viên triển khai “Cuộc thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ, Luật đường sắt”.

IMG 1001

Thầy Đinh Thanh Tùng – Bí thư Đoàn trường phát động phong trào thi đua

THỂ LỆ CUỘC THI, ĐỀ CƯƠNG VÀ ĐỀ THI LUẬT GIAO THÔNG

1. Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt 

2. Đề cương giới thiệu một số nội dung cơ bản Luật giao thông đường bộ, đường sắt 

3. Đề thi tìm hiểu luật giao thông đường bộ, đường sắt