TRUNG TÂM TUYỂN SINH VÀ TƯ VẤN VIỆC LÀM

0
872

Trung tâm Dịch vụ đào tạo và Tư vấn việc làm được thành lập ngày 10/01/2011 trên cơ sở kiện toàn bổ xung các chức năng, nhiệm vụ từ Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT trực thuộc Trường Trung học GTVT TW II trước đây.

Lịch sử hình thành

Để đáp ứng nhiệm vụ Đào tạo ngày càng đa dạng và phát triển trong Nhà trường, từng bước đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực và các dịch vụ khác phục vụ xã hội, ngày 10 tháng 01 năm 2008 Trung tâm Dịch vụ đào tạo và Tư vấn việc làm được thành lập. Trên cơ sở kiện toàn bổ xung các chức năng, nhiệm vụ từ Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT trực thuộc Trường Trung học GTVT TW II trước đây.

Chức năng, nhiệm vụ

– Thực hiện dịch vụ đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

– Liên kết và hợp tác đào tạo với các Doanh nghiệp, Tổ chức, các Trường học trong và ngoài nước để mở rộng phạm vi dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ và kiến thức quản lý, chuyên môn cho tổ chức, cá nhân đáp ứng nhu cầu xã hội, dịch vụ đào tạo và đào tạo lại nguồn lao động đáp ứng yêu cầu thực tế sản xuất và xuất khẩu lao động.

– Thực hiện các hoạt động Dịch vụ khoa học- kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thực nghiệm sản xuất…

– Tư vấn cung cấp nguồn nhân lực cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên, học sinh và người lao động.

Thành tích tiêu biểu

– Trong những năm gần đây Trung tâm đã tuyển chọn, đào tạo, tạo nguồn xuất khẩu lao động và tu nghiệp sinh ở nhiều nước trên Thế giới và khu vực như: Hàn Quốc- trên 480 lao động; Nhật Bản- 150 lao động; Các nước khác- 51 lao động.

– Hiện nay Trung tâm đã và đang quản lý, liên kết đào tạo với các Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Hàng Hải, Đại học Thái Nguyên và các Trường Đại học, Cao đẳng khác với các hệ đào tạo từ  Bồi dưỡng kiến thức, Đại học và Cao học các chuyên ngành.

– Giới thiệu tư vấn việc làm cho hàng trăm sinh viên, học sinh tìm được việc làm phù hợp với trình độ đào tạo và có thu nhập việc làm ổn định.

– Với những thành tích đã đạt được, hàng năm Trung tâm Dịch vụ Đào tạo và Tư vấn việc làm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Chi bộ đạt danh hiệu “ Chi bộ trong sạch vững mạnh”

Các chương trình hợp tác

– Các chương trình liên kết đào tạo:

+ Liên kết với Đại học Hàng Hải đào tạo hệ Đại học vừa làm vừa học với các ngành: Công nghệ đóng và sửa chữa tàu, Vỏ tàu thuỷ, Kinh tế vận tải biển.

+ Liên kết với Đại học Sư phạm Hà Nội đào tạo các ngành: Sư phạm kỹ thuật, Giáo dục chính trị, Công tác xã hội, đào tạo chuyển đổi và ôn tập Cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục.

+ Đào tạo liên thông với các Trường Đại học như: Kinh tế quốc dân, Đại học Hàng Hải, Đại học Thái Nguyên, Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên,… với các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Công nghệ thông tin, Điện- Điện tử, Cơ khí chế tạo, Công nghệ đóng tàu.

– Các chương trình Thực tập sinh ở nước ngoài:

Hàng năm Nhà trường kết hợp với Cơ quan Đào tạo nhân lực Quốc tế (IM JAPAN) và Nghiệp đoàn KATO Nhật Bản xét tuyển sinh viên, học sinh của Nhà trường đến Tu nghiệp sinh tại các Công ty Đóng tàu và Cơ khí chế tạo, Điện tử tại Nhật Bản.

Cơ cấu tổ chức

Giám đốc: ThS. Mai Thị Hương – Email: huongmt@cvcot.edu.vn

Phó giám đốc: ThS. Dương Thị Thu Huyền –  Email: huyendtt@cvcot.edu.vn

LEAVE A REPLY