KHOA KINH TẾ

0
1321

Khoa Kinh tế được thành lập lại theo Quyết định số 352 /QĐ- CĐNGTVTTW II ngày 04 tháng 05 năm 2020. Là một khoa mới thành lập tuy nhiên đội ngũ cán bộ, giáo viên của khoa đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, sáng tạo trong công tác quản lý cũng như công tác giảng dạy và thu được các kết quả cao trong tuyển sinh và giảng dạy, tạo nên một địa chỉ uy tín cho người học.

Khoa Kinh tế được thành lập theo Quyết định số 352 /QĐ- CĐNGTVTTW II ngày 04 tháng 05 năm 2020.

Là một khoa mới thành lập tuy nhiên đội ngũ cán bộ, giáo viên của trung tâm đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, sáng tạo trong công tác quản lý cũng như công tác giảng dạy và thu được các kết quả cao trong tuyển sinh và giảng dạy, tạo nên một địa chỉ uy tín cho người học.

1. Chức năng, nhiệm vụ:

+ Chức năng:

Quản lý và giảng dạy các môn học/mô đun nghề Kế toán doanh nghiệp, nghề Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ và nghề Logictic theo quy định

+ Nhiệm vụ:

– Lập kế hoạch, tổ chức giảng dạy học tập theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường đối với nghề Kế toán doanh nghiệp, nghề Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ và nghề Logictic.

– Nghiên cứu, đề xuất tổ chức thực hiện chương trình liên kết đào tạo với các trường, các đơn vị đào tạo.

– Liên kết với các doanh nghiệp để học sinh, sinh viên thực tập trải nghiệm thực tiễn, nâng cao kỹ nnawng nghề;

– Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán theo nhu cầu của người học;

– Tham gia, xây dựng chương trình, tổ chức thực hiện biên soạn giáo trình học liệu dạy nghề;

– Tổ chức nghiên cứu điều chỉnh nội dung, bồi dường giáo viên, ứng dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

– Hướng dẫn sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học;

– Quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm;

– Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh – sinh viên theo quy định;

– Quản lý, sử dụng và khai thác thiết bị, cơ sở vật chất theo quy định;

– Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định

– Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Nội dung đào tạo:

+ Nghề Kinh tế doanh nghiệp

+ Nghề Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ

+ Nghề Logictic

2. Lãnh đạo khoa:

Phó trưởng khoa: Phạm Thị Mai Anh

Email: anhptm@cvcot.edu.vn

3. Thành tích đạt được:

4. Cơ sở vật chất:

5. Liên hệ:

Địa chỉ trung tâm: Tầng 1 nhà A3 – Trường Cao đẳng Nghề Giao thông vận tải Trung ương II – Hồng Thái – An Dương – Hải Phòng.

 

 

 

LEAVE A REPLY