CHÀO MỪNG NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIÊT NAM 2018

24/06/2018

Ngày 18 tháng 5 là ngày có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng không chỉ với giới trí thức khoa học công nghệ Việt Nam mà còn đối với cơ quan Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Những năm qua, khoa học và công nghệ không chỉ khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong các lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp Đổi mới và phát triển.  Những thành tựu khoa học và công nghệ ngày càng được quan tâm, nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến và áp dụng sâu rộng trong thực tiễn, tác động tích cực đến phát triển kinh tế – xã hội, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa, con người Việt Nam.

Để nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp khoa học và công nghệ nói chung, tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là ngày kỷ niệm Khoa học và công nghệ Việt Nam.

Hơn 50 năm qua, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam không ngừng lớn mạnh, có mặt trong mọi ngành khoa học, mọi lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội trên khắp mọi miền đất nước. Học tập và lĩnh hội tư tưởng chỉ đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu khoa học, tăng cường trao đổi, phổ biến kiến thức, ứng dụng, chuyển giao công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển cộng đồng, phát triển xã hội, xây dựng nền khoa học và công nghệ Việt Nam ngày càng hiện đại và hội nhập với những nền khoa học và công nghệ tiên tiến trên thế giới.

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương II trải qua hơn năm mươi năm xây dựng và phát triển. Đồng hành với sự phát triển của Nhà trường là sự cố gắng nỗ lực của cả thầy và trò trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chế tạo các thiết bị dạy học…Ban lãnh đạo Nhà trường luôn đánh giá cao lòng say mê nghiên cứu khoa học của các giáo viên, cán bộ công nhân viên và đặc biệt là các em sinh viên trẻ.  Năm 2017 có 02 đề tài nghiên cứu khoa học và 07 sáng kiến, cải tiến của tập thể và cá nhân các thầy giáo, cô giáo được Hội đồng khoa học Nhà trường nghiệm thu. Trong Hội thi tay nghề quốc gia lần thứ X được tổ chức vào đầu tháng 5 vừa qua, Nhà trường có 04 sinh viên tham dự với hai nghề Điện và Hàn trong đó có 02 em đạt giải Khuyến khích.