ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2015 – 2017

03/06/2017

Được sự thống nhất của Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, từ ngày 23 đến 30/3/2015, 10 Chi bộ trực thuộc đảng bộ Nhà trường tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017.

IMG 1539 Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết và dân chủ, đồng thời nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Đảng ủy nhà trường, Đại hội các Chi bộ đã thảo luận, bàn bạc các giải pháp để thực hiện hoàn thành phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Với sự tín nhiệm cao của các đảng viên trong Chi bộ. Đại hội đã bầu Chi ủy của các Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 như sau: Chi bộ Tuyển sinh – Quản trị, Đời sống: 1. Đ/c Phạm Văn Ngành – Bí thư 2. Đ/c Quách Thị Thanh Bình – Phó Bí thư 3. Đ/c Phạm Hữu Anh – Chi ủy viên Chi bộ Công tác Học sinh – Cơ bản, Cơ sở: 1. Đ/c Nguyễn Danh Thiêm – Bí thư 2. Đ/c Lưu Phú Liên – Phó Bí thư 3.  Đ/c Đỗ Thị Sinh – Chi ủy viên Chi bộ Tin học – Kinh tế và Kiểm định: 1.  Đ/c Nguyễn Duy Vinh – Bí thư 2. Đ/c Đặng Hữu Vĩnh – Phó Bí thư 3. Đ/c Hoàng Chí Hà – Chi ủy viên Chi bộ Hành chính – Kế toán: 1. Đ/c Nguyễn Duy Linh – Bí thư 2. Đ/c Nguyễn Thị Hà – Phó Bí thư 3. Đ/c Nguyễn Đức Liêm – Chi ủy viên Chi bộ Cơ khí – Động lực: 1. Đ/c Nguyễn Đình Tuất – Bí thư 2. Đ/c Nguyễn Quang Huy – Phó Bí thư 3. Đ/c Ngô Khắc Lân – Chi ủy viên Chi bộ Đào tạo: 1. Đ/c Đỗ Văn Tuấn – Bí thư 2. Đ/c Nguyễn Văn Hoa – Phó Bí thư 3. Đ/c Phạm Thị Ngọc Trâm – Chi ủy viên Chi bộ Kế hoach, Kỹ thuật – Dự án: 1. Đ/c Nguyễn Văn Bạn – Bí thư 2.  Đ/c Hoàng Anh Thắng – Phó Bí thư Chi bộ Đào tạo và Sát hạch lái xe: 1. Đ/c Nguyễn Văn Việt – Bí thư 2. Đ/c Đỗ Quốc thịnh – Phó Bí thư 3. Đ/c Mai Thị Hương – Chi ủy viên Chi bộ Công nghệ chế tạo Vỏ tàu thủy: 1. Đ/c Nguyễn Công Duyên – Bí thư 2. Đ/c Vũ Văn Cảnh – Phó Bí thư 3. Đ/c Nguyễn Văn Tuyến – Chi ủy viên Chi bộ Điện Hàn: 1. Đ/c Lưu Văn Núi – Bí thư 2. Đ/c Vũ Hưng – Phó Bí thư 3.