DANH SÁCH NGƯỜI THAM DỰ KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA IV NĂM 2017 – NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ

06/10/2017

[embeddoc url=”https://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2017/10/ds1-2.pdf” height=”50%” download=”all”]