DANH SÁCH THÍ SINH PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC ĐỢT I NĂM 2018

27/11/2018

NỘI QUY PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
[embeddoc url=”https://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2018/11/Danh-sach-thi-sinh-phong-van-xet-tuyen-vien-chuc-dot-1-nam-2018-1.pdf” download=”all”]