HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XI

03/06/2017

(CVCOT) – Chiều ngày 06/3/2014, Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II tổ chức Hội nghị học tập, coque iphone quán triệt, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; Kết luận số 72 của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hoá, coque iphone x hiện đại hoá đất nước”.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, coque iphone 2019 soldes các đồng chí cán bộ quản lý chưa là đảng viên, những quần chúng ưu tú đã tham gia bồi dưỡng kết nạp Đảng và đội ngũ cán bộ Đoàn thanh niên Nhà trường.

IMG 4077

Đồng chí Trần Thị Phương – Trưởng phòng Lý luận – Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng truyền đạt nội dung gồm các chuyên đề: Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, coque iphone 2019 đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận về “Tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế – xã hội, coque iphone 8 trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; Những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi); Kết luận số 72 của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị khoá IX “Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

IMG 4073

Phát biểu tại Hội nghị Nhà giáo ưu tú. Hoàng Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: Hội nghị đã giúp cán bộ, đảng viên Nhà trường nắm vững những nội dung, quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kết luận số 72 của Bộ Chính trị khoá XI. Đồng chí yêu cầu các chi bộ xây dựng và triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết,