HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

05/06/2017

Ngày 09/9/2016, Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ và quần chúng ưu tú đã tham gia Hội nghị.

Tại Hội nghị toàn thể đảng viên và quần chúng ưu tú được nghe đồng chí Trần Thị Phương – Trưởng phòng lý luận Ban tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng trình bày những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Thành phố: Những bài học kinh nghiệm tổng kết 30 năm đổi mới; phương hướng, mục tiêu, coque iphone nhiệm vụ và các giải pháp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong 5 năm tới (2016 – 2020).

Phát biểu tại Hội nghị, coque iphone xs max đồng chí Hoàng Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy Nhà trường nhấn mạnh: Việc học tập, soldes coque iphone quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Học tập, coque iphone xs max quán triệt Nghị quyết góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, coque iphone en ligne thù địch.

Sau Hội nghị các chi bộ sẽ tiến hành thảo luận, coque iphone xr trong đó tập trung vào những nội dung cơ bản, coque iphone 8 mới, những định hướng và giải pháp của Đại hội XII. Từ đó gắn với thực tiễn của đơn vị làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động,