THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

24/03/2022

[pdf-embedder url=”http://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2022/01/TB-TS-boi-duong-theo-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-VC-chuyen-nganh-GDNN.pdf” title=”TB TS boi duong theo tieu chuan chuc danh nghe nghiep VC chuyen nganh GDNN”]

Mẫu đơn đăng ký và danh sách trích ngang:

  1. Đơn đăng ký
  2. Danh sách trích ngang