KẾT QUẢ KIỂM TRA KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA III NĂM 2019

25/03/2019

[pdf-embedder url=”https://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2019/03/TB-ket-qua-kiem-tra-ky-danh-gia-ky-nang-nghe-Quoc-gia-III-nam-2019-1.pdf” title=”TB ket qua kiem tra ky danh gia ky nang nghe Quoc gia III nam 2019″]