KẾT QUẢ KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA I NĂM 2017

06/10/2017

[embeddoc url=”https://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2017/10/TBketquaKNNQGdot1nam2017-1.pdf” height=”50%” download=”all”]