KHAI MẠC KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

06/06/2017

Sáng ngày 08/7/2017, coque iphone Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia (nghề hàn, nghề điện) -Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II tổ chức Khai mạc kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.

Đây là lần thứ 2 trong năm 2017 Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia được tổ chức với 150 thí sinh tham dự (50 thí sinh Hàn, coque iphone 7 100 thí sinh Điện) đến từ các đơn vị như: Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Cấm; Công ty TNHH MTV đóng và sửa chữa tàu Hải Long; Công ty Cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương; Công ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà; Công ty ZEON – Nhật Bản và Giáo viên, coque iphone Sinh viên Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II.

Phát biểu khai mạc của Thầy Đặng Văn Phi – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của kỳ đánh giá kỹ năng nghề nhằm nâng cao trình độ tay nghề, coque iphone 6 phát triển nguồn nhân lực lao động kỹ thuật cao, phát hiện những thiếu sót để hoàn thiện các cơ sở đào tạo, phát huy tối đa việc sử dụng lao động, coque iphone 8 để tạo điều kiện cho mọi cá nhân có năng lực, kỹ năng nghề nghiệp được công nhận, được khẳng định vị trí của mình khi tham gia lao động trong và ngoài nước.

IMG 2474

Thầy Đặng Văn Phi – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc

Thầy Đinh Việt Cường – Trưởng khoa Điện – Điện tử – CNTT Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang thay mặt Ban Giám khảo phát biểu xác định làm việc công tâm, coque iphone 6 khách quan để đánh giá chính xác năng lực của các thí sinh, kiến thức kỹ năng nghề theo các tiêu chí đã quy định.

IMG 2486

Thầy Đinh Việt Cường – Trưởng khoa Điện – Điện tử – CNTT Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật – Công nghệ Tuyên Quang thay mặt Ban Giám khảo phát biểu tại buổi khai mạc

Kỳ thi được tổ chức qua hai phần: kiểm tra kiến thức và kỹ năng thực hành. Thông qua kỳ đánh giá nhằm công nhận kỹ năng nghề của người lao động đã tích lũy được trong quá trình học tập, làm việc và khuyến khích người lao động không ngừng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề của mình. Đây cũng là căn cứ cho người sử dụng lao động khi tuyển dụng, bố trí công việc và trả lương phù hợp với bậc trình độ kỹ năng nghề ở các cơ sở dạy nghề; tăng cường năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập với khu vực và thế giới.

Sau phần khai mạc, các thí sinh tham gia kiểm tra phần kiến thức.