KHAI MẠC KỲ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG THỰC HÀNH NGHỀ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

02/03/2020

Sáng ngày 28/02/2020 Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II tổ chức khai mạc Kỳ đánh giá kỹ năng thực hành nghề cho Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp dạy trình độ Cao đẳng – Nghề Quản trị mạng máy tính.

Đến dự buổi khai mạc, về phía Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có: ThS. Trần Văn Nịch – Vụ trưởng Vụ Nhà giáo, ThS Phạm Duy – Chuyên viên Vụ Nhà giáo; về phía Sở lao động – Thương binh Xã hội thành phố Hải Phòng có: đồng chí Nguyễn Thị Tâm – Phó Giám đốc và đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II có thầy Nguyễn Văn Tuấn – Hiệu trưởng Nhà trường, thầy Đặng Văn Phi – Phó Hiệu Trưởng, các đơn vị trực thuộc; các thành viên trong ban Tổ chức; Ban Giám khảo; Tổ giám sát và 15 thí sinh tham gia kỳ đánh giá kỹ năng thực hành nghề.

Toàn cảnh buổi Khai mạc kỳ thi

ThS. Trần Văn Nịch – Vụ trưởng Vụ Nhà giáo – Chủ tịch Hội đồng thi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ kỹ năng nghề đối với giáo viên dạy nghề trong thời kỳ mới, từng bước chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đào tạo trong nước, khu vực và quốc tế.

ThS Trần Văn Nịch – Chủ tịch Hội đồng phát biểu

Bà Nguyễn Thị Tâm – Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hải Phòng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi phát biểu nêu rõ mục đích, nhiệm vụ và trách nhiệm và các giảng viên, học viên cũng như cơ sở tổ chức lớp học trong quá trình học tập và đây cũng là điều kiện tốt nhất để các nhà giáo giáo dục nghề nghiệp nâng cao kiến thức và năng lực thực hành.

Bà Nguyền Thị Tâm – Phó Chủ tịch Hội đồng phát biểu

ThS Phạm Duy – Chuyên viên Vụ Nhà giáo – Ủy viên thư ký Hội đồng thi đọc các quyết định thành lập Hội đồng thi, quyết định thành lập ban giám khảo, quy chế thi.

Sau phần khai mạc, các thí sinh tham gia kỳ thi.