LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG VÀ TRIỂN KHAI CÁC VĂN KIỆN HỘI NGHỊ LẦN THỨ 12 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI

04/06/2017

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành điều lệ Đảng”. Ngày 11/12/2015, Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và triển khai các văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Tham dự buổi Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí cán bộ, coque iphone 6 đảng viên trong Đảng bộ nhà trường.

Thay mặt Đảng ủy Nhà trường, đồng chí Nguyễn Duy Linh – Đảng ủy viên, chánh Văn phòng Đảng ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí: Nguyễn Văn Quang – Đảng viên Chi bộ Cơ khí – Động lực; đồng chí Phạm Văn Ngành – Bí thư chi bộ Dịch vụ – Quản trị đời sống

Phát biểu tại buổi Lễ đồng chí Đặng Văn Phi – Phó Bí Đảng ủy chúc mừng 2 đồng chí Đảng viên của Đảng bộ Nhà trường đã vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng, đó không chỉ là vinh dự của cá nhân mà còn là vinh dự của Đảng bộ Nhà trường vì đã có những Đảng viên ưu tú, cống hiến suốt đời cho sự phát triển của Đảng. coque iphone en ligne Đồng chí Đặng Văn Phi mong rằng hai đồng chí tiếp tục rèn luyện phấn đấu, coque iphone xs max không ngừng nâng cao năng lực công tác, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt cho các đảng viên được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng, đồng chí Phạm Văn Ngành phát biểu: được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng, đây là một nguồn động viên để chúng tôi tiếp tục học tập, rèn luyện và hoàn thành nhiệm vụ của người Đảng viên.

Sau phần nghi Lễ trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Đặng Văn Phi – Phó Bí Đảng ủy đã truyền đạt đến cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ Nhà trường những nội dung chính văn kiện Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các vấn đề: Tình hình kinh tế – xã hội, coque iphone xr ngân sách nhà nước năm 2015, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, coque iphone en ligne dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; về việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác. Đây là các văn kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, coque iphone x có tầm ảnh hưởng sâu rộng và được toàn Đảng, toàn dân đặc biệt quan tâm. Cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II cần nghiêm túc học tập,