LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG VÀ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 9 KHÓA XI

03/10/2017

(CVCOT) – Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành điều lệ Đảng”. Ngày 18/9/2014, Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II long trọng tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Tới tham dự buổi Lễ và học tập Nghị quyết có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và đại biểu Đoàn thanh niên ưu tú của Nhà trường.

Về phía khách mời có đồng chí Trần Thị Phương, Trưởng phòng Lý luận – Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng đồng thời là báo cáo viên truyền đạt nội dung của Nghị quyết.

Thay mặt Đảng ủy Nhà trường, đồng chí Nguyễn Duy Linh – Đảng ủy viên, chánh Văn phòng Đảng ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 03/02/2014 cho đồng chí: Phạm Tiến Thái – Đảng ủy viên, sinh hoạt tại Chi bộ Hành chính – Kế toán; đợt 02/9/2014 cho đồng chi Tống Duy Tiền – Đảng ủy viên, sinh hoạt tại Chi bộ Kế hoạch Kỹ thuật – Dự án; đồng chí Nguyễn Văn Thảo – Phó Bí thư Chi bộ Tuyển sinh – Quản trị Đời sống; đồng chí Lê Thanh Bình – Đảng viên thuộc Chi bộ Tuyển sinh  – Quản trị Đời sống; đồng chí Nguyễn Danh Thiêm – Bí thư Chi bộ Công tác học sinh – Cơ bản Cơ sở; đồng chí Lưu Phú Liên – Phó Bí thư Chi bộ Đào tạo và Sát hạch lái xe.

Thay mặt cho Đảng ủy Nhà trường, đồng chí Tô Xuân phụng – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn trường trao Huy hiệu cho các đồng chí được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng và phát biểu nêu bật được ý nghĩa của việc trao tặng Huy hiệu Đảng là ghi nhận cả quá trình cống hiến và phấn đấu của mỗi đảng viên cho sự nghiệp phát triển và xây dựng Đảng. Việc được trao tặng huy hiệu Đảng không chỉ là vinh dự vô cùng lớn lao của mỗi Đảng viên mà còn là niềm tự hào của mỗi một đơn vị cơ sở Đảng. Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương II tự hào vì đã có những đảng viên mẫu mực được Đảng và Nhà nước đánh giá, ghi nhận trong suốt đời hoạt động và công tác của mình.

Thay mặt cho các đảng viên được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi đảng, đồng chí Nguyễn Văn Thảo phát biểu cảm tưởng là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm trong thời gian tới các đồng chí cần tiếp tục nêu tấm gương người Đảng viên Cộng sản, giữ vững nhân cách, phẩm chất chính trị, và đạo đức lối sống của người Đảng viên, không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện”.

Đồng chí Trần Thị Phương – Trưởng phòng Lý luận – Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng truyền đạt nội dung gồm các chuyên đề: Nghị quyết về “Xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chuẩn bị đề cương các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Định hướng chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; Thực hiện quy định việc lấy phiếu tín nhiệm; Tổng kết thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; Đề án tổ chức Đảng bộ Ngoài nước; Công việc quan trọng Bộ chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương lần thứ 8 đến Hội nghị Trung ương lần thứ 9 và một số vấn đề quan trọng khác.

Học tập, quán triệt Nghị quyết giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên trong Nhà trường nắm được nội dung, quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, từ đó các chi bộ trong Đảng bộ Nhà trường xây dựng và triển khai chương trình hành động phù hợp với thực tiễn của đơn vị để thực hiện thắng lợi những mục tiêu Nhà trường đã đề ra.

IMG 7149

Đảng viên trong Đảng bộ tham gia học Nghị quyết TW 9 khóa XI

IMG 7156

 

IMG 7159

Đ/c Tô Xuân Phụng – Phó Bí thư Đảng ủy trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đảng viên và phát biểu tại buổi Lễ trao Huy hiệu Đảng

IMG 7172

Đ/c Nguyễn Văn Thảo phát biểu cảm tưởng tại buổi Lễ trao Huy hiệu Đảng

IMG 7182

Đ/c Trần Thị Phương – Trưởng phòng Lý luận – Báo cáo viên truyền đạt Nghị quyết