THÔNG BÁO CHƯA TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA KỲ II NĂM 2020

19/02/2020

Do số lượng người đăng ký chưa đủ để tổ chức kỳ đánh giá kỹ năng nghề nên Nhà trường thông báo chưa tổ chức đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ II năm 2020.

CHI TIẾT XEM TẠI TỆP TIN DƯỚI ĐÂY.

[pdf-embedder url=”https://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2020/02/TB-chua-to-chuc-danh-gia-KNN-quoc-gia-ky-II-nam-2019-1.pdf” title=”TB chua to chuc danh gia KNN quoc gia ky II nam 2019″]