THÔNG BÁO KẾT QUẢ SƠ DUYỆT XÉT TẶNG DANH HIỆU NGƯT NĂM 2014

03/10/2017

(CVCOT) – Thực hiện quy trình xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2014 theo quy định tại Thông tư số 07/2012/TT-BGD&ĐT ngày 17/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 18/3/2014, Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2014 của Nhà trường đã họp, xem xét thành tích và bỏ phiếu sơ duyệt đối với đồng chí Tô Xuân Phụng – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường