THÔNG BÁO MỘT SỐ THAY ĐỔI VỀ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

03/10/2017

[embeddoc url=”https://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2017/10/tiep_dan-1.pdf” height=”100%” download=”all”]