THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC

24/03/2022

[pdf-embedder url=”http://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2021/08/So-691-TB-trieu-tap-thi-sinh-du-dieu-kien-du-ky-thi-tuyen-VC-nam-2021.pdf” title=”So 691 – TB trieu tap thi sinh du dieu kien du ky thi tuyen VC nam 2021″]