Thông báo tuyển dụng lao động

01/07/2018

[pdf-embedder url=”https://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2018/07/TB-tuyen-dung-cua-Cong-ty-189-1.pdf” title=”TB tuyen dung cua Cong ty 189″]