THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG SINH VIÊN THỰC TẬP, NHÂN VIÊN THI CÔNG ĐIỆN NƯỚC

07/06/2018

[embeddoc url=”https://ccot.edu.vn/wp-content/uploads/2018/06/CV-vv-tuyen-dung-SVTT-nhan-vien-thi-cong-dien-nuoc-cua-COng-ty-…-Ky-thuat-Viet-1.pdf” download=”all”]